دلم خدا میخواهد


دلم خدا میخواهد...

واقف بودن به اینکه هرچه داریم از رحمت خداست

و هرچه نداریم از حکمت خدا. . .

احساس خوشبختی یعنی همین!

خوشبختی رسیدن به خواسته ها نیست

بلکه لذت بردن از داشته هاست. . .


تکست گرافی توسط : پرنس دل

گرگها خوب بدانند ، در این ایل غریب
گر پدر مرد ، تفنگ پدری هست هنوز
گر چه مردان قبیله همگی کشته شدند
توی گهواره چوبی پسری هست هنوز
آب گر نیست نترسید ، که در قافلمه مان
دل دریایی و چشمان تری هست هنوز
دنبال کنندگان ۱ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
طراحی شده توسط سپهر صادقی قدرت گرفته از سرورهای قدرتمند بلاگ بیان